Tips: veiligheid

In sommige oudere woningen en bedrijfsgebouwen komen nog ijzeren buisleidingen voor (te herkennen aan hun zwarte of oranje kleur).

Als de bedrading daarvan met rubberisolatie is omkleed, kunnen levensgevaarlijke situaties ontstaan. Rubberisolatie heeft namelijk de eigenschap om bij veroudering eerst bros te worden en na verloop van tijd geheel te vergaan. Veel van deze oude door rubber ommantelde leidingen zijn na 30 jaar versleten en moeten worden vervangen door volledig nieuwe kabels.

Kunststoffen isolatie is ook aan veroudering onderhevig en kan na 40 jaar eveneens versleten zijn. Ook hiervoor geldt dat de gehele kabel moet worden vervangen.

Bevat uw installatie gevaarlijke onderdelen?

Gebroken stopcontacten en ontblote elektrische draden liggen aan de bron van talrijke ongevallen. Gebruik nooit defecte elektrische toestellen, zij kunnen brand, brandwonden en elektrocutie veroorzaken.

Beschikt uw woning over een algemene diferentieelschakelaart hij correct?

Het doel van de differentieelschakelaar met een hoge gevoeligheid, is het beschermen tegen elektrische schokken bij onrechtstreekse aanraking, door uitschakeling van de voedingsspanning, bij aardfout stromen, maar ook bij rechtstreekse aanraking en beveiligen hierdoor ook tegen brand.

Bij een slecht werkende differentieelschakelaar bestaat de kans dat hij niet afvalt.

Men kan niet voorzichtig genoeg zijn in een woning, want een ongeval is vlug gebeurd.

Een differentieelschakelaar met een maximale gevoeligheid van 300 mA in combinatie met de aardverbinding vormt het basiselement voor de veiligheid van uw installatie.

Indien deze niet voldoende functioneert vormt hij een potentieel gevaar zoals elektrocutie- en brandgevaar.

Bent u beschermd wanneer u elektriciteit gebruikt in uw badkamer?

Zonder specifieke bescherming loopt u risico op elektrocutie bij contact met metalen delen van uw badkamer. Een differentieelschakelaar van 30 mA en een geel/groene geleider die metalen elementen van de badkamer verbindt met de aarding zorgen voor een grotere veiligheid. Er moeten ook veiligheidsafstanden worden bewaard tussen enerzijds bad en/of douche en anderzijds elektrisch materieel alsook de elektrische voedingspunten.

Zijn de automatische schakelaars en de smeltveiligheden aangepast?

In geval van een fout in een elektrisch toestel moet een beschermingsinrichting de stroomkring onderbreken en u beschermen tegen een elektrische schok. U moet over een elektrisch verdeelbord beschikken dat voor elke stroomkring aangepaste smeltveiligheden of automatische schakelaars bevat.

Is uw elektriciteitsinstallatie geaard?

Hebt u soms bij het aanraken van een elektrisch toestel het gevoel een stroomstoot te hebben gekregen? Zonder aarding is de afvoer van stroomverliezen onmogelijk en bestaat er elektrocutiegevaar. Alle stroomleidingen van de installatie moeten verbonden worden met de aarde.

Vochtigheid en de samenstelling van de bodem dragen ook toe aan een goede geleiding en daarom is het aangewezen om uw elektrische installatie, ook indien ze geaard is, na verloop van tijd te laten testen of hertesten.

Aardingsweerstand

Het principe van aarding is eenvoudig: door een geleider te verbinden met de aarde wordt voorkomen dat iemand die de geleider aanraakt, ten gevolge van spanningsverschillen tussen het apparaat en de grond waarop hij staat, een elektrische schok ondervindt.

De aarding zorgt er voor dat een teveel aan elektriciteit afgevoerd wordt via de aardingsdraad naar de aarde.
Een degelijk aardingssysteem is een onmisbaar onderdeel in een elektrische afrastering. Wist u dat in meeste gevallen dat een elektrische installatie niet goed functioneert, een slechte aarding de oorzaak is?

Een aardingssysteem bestaat uit gegalvaniseerde aardpennen, aardklemmen en grondkabel.

volgende »

   
 

d-plan
info@d-plan.be

T/F 054 422 966
GSM 0476 987 436

Onkerzelestraat 56
9500 Geraardsbergen

BTW BE 0867788031
ERKENNINGSNR.
KBC BANK 737-0137854-60
 
     
artMania webdesign